CENNIK INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Kasy i drukarki fiskalne, e-podpis, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, VoIP w chmurze, okablowanie strukturalne,Monitoring wizyjny, Systemy sygnalizacji pożaru, Systemy alarmowe, kontrola dostępu Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Katowice    Punkt gniazda elektrycznego szt. 35,00 zł

    Punkt gniazda siłowego szt. 50,00 zł

    Punkt oświetlenia górnego szt. 35,00 zł

    Punkt gniazda telefonicznego szt. 40,00 zł

    Punkt gniazda telewizyjnego szt. 40,00 zł

    Punkt gniazda komputerowego szt. 45,00 zł

    Punkt akustyczny szt. 40,00 zł

    Punkt domofonowy szt. 90,00 zł

    Punkt videofonowy szt. 200,00 zł

    Montaż domofonu lub videofonu szt. 250,00 zł

    Montaż dzwonka szt. 45,00 zł

    Montaż gniazd siłowych szt. 25,00 zł

    Montaż opraw ogrodowych szt. 85,00 zł

    Montaż ogrzewacza przepływowego szt. 80,00 zł

    Montaż licznika 1-fazowego szt. 75,00 zł

    Montaż licznika 3-fazowego szt. 95,00 zł

    Montaż włączników szt. 6,00 zł

    Montaż wentylatorów szt. 90,00 zł

    Montaż czujki (ruchu,stłuczenia,itp.) 50,00 zł

    Montaż rozdzielni (przed tynkami) szt. 90,00 zł

    Montaż osprzętu rozdzielni 1-9 mod.szt. 190,00 zł

    Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod.szt. 490,00 zł

    Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod.szt. 720,00 zł

    Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod.szt. 120,00 zł

    Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (cegła) mb 10,00 zł

    Wykucie bruzd pod przewód/kabel (beton) mb 15,00 zł

    Wykucie bruzd w tynku i ich zatarcie 13,00 zł

    Ułożenie bednarki (mb) 7,00 zł

    Ułożenie folii (mb) 2,00 zł

    Ułożenie kabla od 5x4 do 5x35 (mb) 15,00 zł

    Wykop ręczny 0,7m głębokości (mb) 30,00 zł

    Zasypanie ręczne (mb) 15,00 zł
 

Pomiary elektryczne:

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

    do 5 pomiarów szt. 8,00 zł

    od 6 pomiarów do 30 szt. 6,00 zł

    od 31 pomiarów do 60 szt. 5,00 zł

    od 61 pomiarów do 100 szt 4,50 zł

 

Badanie wyłączników różnicowo-prądowych:

    do 5 pomiarów szt. 10,00 zł

    od 6 pomiarów do 30 szt. 8,00 zł


Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 3- fazowym

    do 5 pomiarów szt 8,00 zł

    od 6 pomiarów do 10 szt. 6,00 zł

Pomiar rezystancji izolacji w obwodzie 1- fazowym:

    do 5 pomiarów szt. 6,00 zł
    od 6 pomiarów do 30 szt. 5,00 zł
  

  Pomiar natężenia oświetlenia:


    Pomiar fotometryczny oświetlenia komplet 5 pomiarów 27 zł.
    Pomiar fotometryczny oświetlenia na stanowisku pracy (jeden pomiar) 30 zł.
  
 
Badanie odbiorcze do energetyki (dokumenty do podłączenia licznika)

    lokal mieszkalny 100,00 zł

    dom jednorodzinny 200,00 zł

Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.